Monday, December 22, 2014

PENGEDARAN BAHAN DIGITAL DAN PERISIAN KANDUNGAN MBMMBI 2014

Tuan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.       Untuk makluman pihak tuan, PKG Cheras akan mengedarkan CD MBMMBI untuk Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah.  CD tersebut perlu digunakan menjelang sesi persekolahan 2015.

3.      Sehubungan dengan itu, jasa baik tuan adalah dipohon untuk menghantar wakil ke PKG Cheras untuk mengambil CD berkenaan  mulai 23 Disember 2014.

4.       Tuan dipohon untuk memastikan perkara berikut diambil tindakan:
                           i.        Menyemak bilangan set CD perisian yang diterima adalah betul seperti Sijil Akuan Penerimaan   (SAP)
                          ii.       Menandatangani & mengembalikan SAP kepada PKG Cheras.

                        iii.       Memastikan CD berkenaan boleh digunakan oleh guru menjelang sesi persekolahan 2015.


0 comments:

Post a Comment